دفتر پیشگیری از اعتیاد

شیوع مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان به طور چشمگیری رو به افزایش است. در بین دلایل متعددی که برای این افزایش وجود دارد می‌­توان به سهولت دسترسی، نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سو مصرف مواد، تغییر در شیوه زندگی و ورود به محیط جدید اشاره کرد. امروزه علی‌رغم ایجاد تغییرات عمیق فرهنگی و تغییر در شیوه‌های زندگی، بسیاری از افراد در رویارویی با مشکلات زندگی فاقد مهارت‌ها و توانایی‌های اساسی هستند و همین امر آنان را در مواجهه با مشکلات زندگی آسیب‌پذیر نموده و در معرض انواع اختلالات روانی - اجتماعی و رفتاری قرار می‌­دهد. همچنین گرایش به مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی، یکی از مشکلات دانشجویان به خصوص دانشجویان خوابگاهی است؛ لذا مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی اقدام به راه‌اندازی دفتر پیشگیری از اعتیاد نموده است. لازم به ذکر است سالانه کارگاه‌های آموزشی زیادی با رویکرد پیشگیری از سو مصرف مواد برای دانشجویان برگزار می­‌گردد. اما تنها برگزاری کارگاه‌ها نمی­‌تواند موثر باشد و شناسایی و انجام مداخلات مختصر آموزشی و درمانی نیز جهت دستیابی به موفقیت در این مسیر نیاز است. بنابراین اگر بتوان گامی اساسی در جهت کاهش و در نهایت پیشگیری از گرایش به مواد مخدر برداشت به تبع، جرایمی که مرتبط با این مواد به وقوع می پیوندد به طور محسوس و ملموسی کاهش خواهد یافت.
 
 
پیوندها:
بروشور و کتابچه‌ها
کارگاه‌های برگزارشده
محتوای چندرسانه‌ای
اداره سبک زندگی
دفتر ارتباط با خانواده
دفتر ارتقای تحصیلی
خدمات مددکاری
کمیسیون موارد خاص
مشاوره، درمان و روان‌سنجی
واحد انتشارات و طرح‌های پژوهشی
همیاران سلامت روان