رئیس مرکز

دکتر وحید صادقی فیروزآبادی
استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی

رئیس مرکز مشاوره و سبک زندگی

29905383
v_sadeghi [at] sbu.ac.ir
رزومه
فعالیت‌های اجرایی:
  • رئیس مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره 1399 ← 1400