خدمات مددکاری

مراکز مشاوره روزانه با شمار زیادی از دانشجویان و با مسائلی از قبیل موقعیت‌های بحرانی، مشکلات ارتباطی و خانوادگی، مشکلات مالی و دیگر مشکلات فردی و اجتماعی مواجهه‌اند که بی‌شک حضور متخصصان را در این حوزه می‌­طلبد.
به طور کلی خدمات مددکاری اجتماعی در مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی دانشگاه شامل بخش‌های زیر می‌باشد:


  حمایتی:
 • بررسی مشکلات دانشجویان در داخل دانشگاه و خوابگاه‌ها

 • مراقبتی:
 • پیگیری مراجعین به صورت دوره‌ای به منظور پیشگیری از وقوع بحران
 • ارتباط با خانواده، اساتید و خوابگاه در صورت نیاز و با رضایت دانشجویان
 • ارتباط با مشاور و روانپزشک دانشجو جهت بررسی وضعیت وی
 • پیگیری وضعیت دانشجویان در معرض خطر ورودی جدید
 • پیگیری وضعیت دانشجویان دچار افت تحصیلی، مشروطی و غیره با هدف کمک به ایشان
 • پیگیری وضعیت اقتصادی، اجتماعی و خانوداگی دانشجویان
 • مداخله در بحران
پیوندها:
اداره سبک زندگی
دفتر ارتباط با خانواده
دفتر ارتقای تحصیلی
دفتر پیشگیری از اعتیاد
کمیسیون موارد خاص
مشاوره، درمان و روان‌سنجی
واحد انتشارات و طرح‌های پژوهشی
همیاران سلامت روان