کارگاه‌های آموزشی

یکی از برنامه‌های پیشگیرانه اداره آموزش‌های اجتماعی برگزاری کارگاه‌های آموزشی با هدف ارتقا مهارت‌های اجتماعی و مهارت‌های زندگی در دانشجویان و همچنین افزایش آگاهی در آنان در زمینه‌های مختلف است. یادگیری و یا تقویت مهارت‌های زندگی از جمله حل مسئله، تصمیم‌گیری، کنترل خشم، تنظیم هیجان و غیره به فرد کمک می‌کند تا بتواند در برابر فشارهای زندگی بهترین واکنش را نشان دهد، نحوه کنار آمدن با انتظارات متفاوت خود و دیگران را بیاموزد، با تغییرات زندگی سازگار شود و به خودشکوفایی و بالندگی دست یابد.
مهارت حل مسئله: مواجهه و چالش موفقیت‌آمیز با مشکلات، بخشی از زندگی روزمره هر فرد می‌باشد. همه افراد در زندگی با مشکلاتی روبه‌رو می‌شوند که باید برای آ‌ن‌ها راه‌حل‌های صحیح و منطقی بیابند. برخی در برابر مشکلات، راه‌حل‌های نامناسبی را برمی‌گزینند. اما باید به خاطر داشت که با اندکی تامل و اندیشه می‌توان از میان ده‌ها راه‌حل ممکن، بهترین آن‌ها را انتخاب کرد تا کمترین آسیب را در برابر مشکل ایجاد شده، تجربه نمود.
 مهارت حل مسئله موجب می‌شود تا به صورت منطقی و منظم به حل مسائل و مشکلات پرداخته شود. کسب این مهارت امکان ارزیابی درست از مساله و علل آن را برای فرد فراهم می‌کند و در ادامه کمک می‌کند تا از میان راه‌حل‌های مختلف مناسب‌ترین آن را انتخاب کند.
مهارت تصمیم‌گیری: همه افراد در طول زندگی دائما در موقعیت‌هایی قرار می‌گیرند که با چند گزینه مختلف روبه‌رو می‌شوند و باید از بین گزینه‌های موجود یکی را انتخاب کنند. انتخاب‌ها و تصمیم‌ها می‌توانند تاثیرات مفید و شگفت‌انگیز و یا مخرب و جبران‌ناپذیری بر پیشرفت و موفقیت داشته باشند. از این‌رو مهارت تصمیم‌گیری از مهم‌ترین مهارت‌های زندگی است که هر فردی برای انتخاب بهترین و مناسب‌ترین گزینه و گرفتن تصمیمات صحیح و منطقی به آن نیاز دارد.
مهارت کنترل خشم: عصبانی شدن و تندخویی به طور معمول برای بسیاری از افراد در زندگی روزمره پیش می‌آید، اما اینکه این هیجان چگونه بروز داده شود، مهم است. عده‌ای به‌دلیل نداشتن مهارت کنترل خشم به‌محض مواجه شدن با موقعیتی که خشم آن‌ها را بر‌می‌انگیزد کنترل خود را از دست داده و خشم را تبدیل به پرخاشگری می‌کنند. به همین دلیل کسب این مهارت به افراد کمک می‌کند تا با کنترل خشم و انجام رفتار مناسب در این موقعیت‌ها به سلامت روانی خود و همچنین روابط اجتماعی‌شان با دیگران آسیب نزنند.

مهارت تنظیم هیجان: مشکلات تنظیم هیجان می‌تواند باعث بروز اختلال‌های عمده در افراد شود. بدتنظیمی هیجانی نقش عمده‌ای در مشکلات درون‌ریزی و برون‌ریزی شده‌ جوانان دارد، از این‌رو نیاز است که آنان مهارت تنظیم هیجان را کسب کنند تا رفتارهایشان تحت الشعاع آن قرار نگیرد. در واقع مدیریت هیجانات کمک می‌کند تا فرد بتواند احساسات و هیجانات خود و دیگران را بشناسد، برای آن‌ها ارزش قائل شود و بهترین و مناسب‌ترین واکنش را در برابر آن نشان دهد.

پیوندها:
کارگاه‌های برگزار شده