درباره مرکز

ارتقای سطح سلامت روانی جامعه دانشگاهی یکی از با ارزش‌ترین سرمایه‌های اجتماعی است، در این راستا و برای ارائه خدمات مشاوره‌ای، درمانی، آموزشی و پیشگیری از آسیب‌ها، مرکز مشاوره دانشجویی به عنوان متولی سلامت روان، در کنار دانشجویان است.
این مرکز، در جهت اهداف خدماتی، آموزشی، پیشگیری و پژوهشی با همکاری روانشناسان، مشاوران و روان‌پزشکان و کارشناسان به عنوان یک منبع حمایتی، با رعایت اصل راز‌داری، در فضایی آزاد و قابل اعتماد آماده خدمت‌رسانی به دانشجویان دانشگاه شهیدبهشتی است.
مرکز مشاوره و آموزش‌های اجتماعی از دو اداره مشاوره و خدمات روان‌شناختی و اداره آموزش‌های اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تشکیل می‌شود.

اطلاعات تماس:
22431826
29902667
  • 1- ارتقای سطح دانش و بینش روان‌شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان

  • 2- کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان و کمک به سازگاری بهتر از طریق ارائه کمک‌های روان‌شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و غیره

  • 3- راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی‌ها و مشکلات خود

  • 4- راهنمایی دانشجویان در جهت تصمیم‌گیری آگاهانه، عاقلانه و حسن انتخاب

  • 5- پیشگیری از بروز و شیوع اختلالات روان‌شناختی، مسائل و مشکلات عاطفی، رفتاری از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی‌، برگزاری جلسات سخنرانی‌، جلسات پرسش و پاسخ‌، همایش‌ها‌، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و غیره برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات‌علمی به منظور افزایش و بهبود آگاهی‌ها و مهارت‌ها با هدف توانمندسازی روانی، اجتماعی و تحصیلی

  • 6- شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان و ارائه خدمات روان‌پزشکی

  • 7- کمک به رشد شخصیتی‌، روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آن‌ها جهت کسب قدرت تصمیم‌گیری و افزایش سطح سازش با محیط

  • 8- ارتباط با والدین دانشجویان با هدف جلب مشارکت خانواده‌ها در جهت پیشگیری از مشکلات دوران دانشجویی