کارگاه‌های برگزار شده

 • فیلم و محتوای کارگاه‌های برگزار شده:

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: نقش همدلی در بهبود روابط زوجین

  مدرس: دکتر عفت یحیایی راد

  برو به ...

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: پیشگیری از ایدز

  مدرسان: دکتر سید احمد سید علینقی و دکتر زهره کشاورز

  برو به ...

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: تمایز یافتگی

  مدرس: دکتر سمیه شاهمرادی

  برو به ...

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: صلح با خویشتن

  مدرس: دکتر سمیه شاهمرادی

  برو به ...

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: پیشگیری از رفتارهای خود آسیب رسان

  مدرسان: دکتر شهربانو قهاری و دکتر ماریه عبدالقادری

  برو به ...
  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: نکات کلیدی در انتخاب همسر

  مدرس: دکتر شهربانو قهاری

  برو به ...

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: مهارت های فرزندپروری

  مدرس: دکتر حدیث چراغیان

  برو به ...

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: افزایش رضایتمندی در روابط زوجین

  مدرس: دکتر مهرنسا شهابی

  برو به ...
  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: سفر به سرزمین درون

  مدرس: دکتر منصوره طالبیان

  برو به ...

  Responsive Image

  کارگاه آموزشی: انگیزه و بی انگیزگی

  مدرس: دکتر محمدرضا اسدی یونسی

  برو به ...
  کارگاه آموزشی: مقابله با شکست و تاب‌آوری
  مدرس: دکتر سمیه پوراحسان
  کارگاه آموزشی شناخت مشکلات جسمانی
  مدرس: دکتر سینا امامی

  کارگاه آموزشی: پیشگیری از اعتیاد

  مدرس: دکتر بهزاد شالچی

  کارگاه آموزشی: برنامه‌ریزی با رویکرد استفاده بهینه از استعدادها

  مدرس: دکتر منصوره ابوالحسنی

  کارگاه آموزشی: شناخت و تبیین چالش‌ها و مشکلات میان فردی

  مدرس: دکتر سیدسینا امامی

  کارگاه آموزشی: تکنیک‌های افزایش حافظه

  مدرس: دکتر سعید صادقی

  کارگاه آموزشی: تصمیم‌گیری

  مدرس: دکتر ربابه نوری

  کارگاه آموزشی: هارت حل تعارض

  مدرس: دکتر ربابه نوری

  کارگاه آموزشی سطح آگاهی والدین در رابطه با نشانه‌های سوء مصرف مواد

  مدرس: دکتر نیکزاد قنبری

  کارگاه آموزشی: اضطراب کنکور کارشناسی‌ارشد و دکتری

  مدرس: دکتر جعفر ثمری صفا
   

  کارگاه آموزشی: رفتار قاطعانه

  مدرس: دکتر ربابه نوری

  کارگاه آموزشی: خود آگاهی
  مدرس: دکتر عسگر علی‌محمدی

  کارگاه آموزشی: مساله تغییر و حفظ عادت‌ها

  مدرس: کلمان بنیامین

  کارگاه آموزشی: همدلی و مهارت‌های ارتباطی

  مدرس: دکتر حسین پورشهریار

  کارگاه آموزشی: تفکر انتقادانه

  مدرس: دکتر جلیل فتح‌آبادی

  کارگاه آموزشی: کنترل خشم و هیجانات منفی

  مدرس: دکتر سمیه پوراحسان

  کارگاه آموزشی: فهم زندگی پیش از ازدواج

  مدرس: دکتر طاهره نوری

  کارگاه آموزشی: کنترل استرس

  مدرس: دکتر احمد یوسفی نژاد

  کارگاه آموزشی: سبک زندگی دانشجویی با محوریت پیشگیری از اعتیاد

  مدرس: دکتر عزت‌اله کردمیرزا

  سلسله کارگاه‌های آموزشی: مهارت‌های زندگی
  مدرس: دکتر جلیل فتح‌آبادی
  سلسله کارگاه‌های آموزشی: حل مساله
  مدرس: عسگر علی محمدی
 • بایگانی کارگاه‌های برگزار شده:

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  Responsive Image
  Responsive Image
  Responsive Image

  Responsive Image
  Responsive Image
 • نشست‌های برگزار شده:


  نشست آموزشی: پشیگیری از ایدز

  سخنرانان: دکتر فریبا زرانی
  دکتر: سیداحمد سیدعلی‌نقی
  دکتر: زهره کشاورز

  نشست آموزشی: ارتقاع سطح آگاهی والدین

  سخنرانان: دکتر ناصر صبحی فراملکی
  دکتر حسین پورشهریار