اداره سبک زندگی

از آن‌جا که بهداشت روان پایه و اساس رشد انسان است، توجه به آن یکی از ملزومات زندگی موفق است. فراز و نشیب‌های بسیاری در زندگی وجود دارد که لازم است درباره آن‌ها بحث و گفت‌وگو شود. به همین منظور این واحد با هدف پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی اهداف زیر را دنبال می‌کند:

  • 1- برگزاری دوره‌های آموزشی با عناوین مختلفی نظیر آموزش‌های پیش از ازدواج، ‌مهارت‌های زندگی، ‌اصول مطالعه و برنامه‌ریزی، تحلیل رفتار متقابل، پیشگیری از اعتیاد و مواد روان‌گردان و غیره در سطوح مختلف ویژه اعضای هیات‌علمی راهنما، کارکنان و کارشناسان دانشگاه، کارشناسان مراکز مشاوره و دانشجویان

  • 2- برگزاری جشنواره‌ها و همایش‌های پیشگیری از اعتیاد

  • 3- تدوین و انتشار بسته‌های آموزشی مکتوب، فصل‌نامه تخصصی سلامت روان، کتابچه، بروشور، لوح فشرده و گاه‌نامه‌های بهداشت روانی، برگزاری نمایشگاه، انجام طرح شیوع‌شناسی و انجام فعالیت‌های پژوهشی کاربردی با هدف ارتقای بهداشت روانی دانشجویان و دانشگاهیان و پیشگیری از آسیب‌های روانی اجتماعی

  • 4- فعالیت کانون دانشجویی همیاران سلامت روان

پیوندها:
واحد انتشارات و طرح‌های پژوهشی
دفتر ارتباط با خانواده
دفتر ارتقای تحصیلی دانشجویان
دفتر پیشگیری از اعتیاد
خدمات مددکاری
کمیسیون موارد خاص
مشاوره، درمان و روان‌سنجی
همیاران سلامت روان