مشاوره، درمان و روان‌سنجی

مواجهه با مسائل مختلف زندگی اعم از فردی، خانوادگی، اجتماعی، تحصیلی، شغلی و غیره اغلب چالش‌برانگیز و همراه با احساس نارضایتی، سردرگمی، ‌اضطراب، استیصال و درماندگی است. همه به تجربه دریافته‌ایم که به تنهایی قادر به اداره همه مسائل مختلف زندگی نیستیم. اداره مشاوره و خدمات روان‌شناختی با توجه به ضرورت­‌های فوق و به‌منظور کمک به دانشجویان جهت اداره و مدیریت مسائل عمده دوران زندگی دانشجویی خدمات متعددی را در دانشگاه و خوابگاه‌های دانشجویی در زمینه­‌های ذیل ارائه می‌نماید:

خدمات مشاوره، روان‌شناسی و روان‌پزشکی:

  • روان‌درمانی
  • دارودرمانی
  • درمان‌های تکنولوژیک شامل انواع روش‌های تحریک مغزی، نوروبیوفیدبک و بازتوانی شناختی کامپیوتری
  • گروه‌درمانی
  • زوج‌درمانی
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • مشاوره تحصیلی
  • آزمون‌های روان‌سنجی
  • اجرای طرح پایش سلامت روان در ابتدای هر سال تحصیلی با هدف شناسایی مشکلات روان‌شناختی در میان دانشجویان و کمک به بهبود آن‌ها
روند دریافت خدمات:
پیوندها:
اداره سبک زندگی
دفتر ارتباط با خانواده
دفتر ارتقای تحصیلی
دفتر پیشگیری از اعتیاد
خدمات مددکاری
کمیسیون موارد خاص
واحد انتشارات و طرح‌های پژوهشی
همیاران سلامت روان