فیلم آموزشی

 • تصویری:

   مباره با دخانیات

  مدت زمان: 00:02:00

  ایران را پر از همدلی کنی

  مدت زمان: 00:01:18

  با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم
  مدت زمان: 00:01:40


  برنامه‌ریزی تحصیلی

  مدت زمان: 00:09:00

  ایدز

  مدت زمان: 00:01:00

  پیشگیری از خودکشی

  مدت زمان: 00:05:46


  پیشگیری از خودکشی

  مدت زمان: 00:04:32

  تاب‌آوری

  مدت زمان: 00:02:58

  خداقوت دانشجو

  مدت زمان: 00:02:11


  برنامه‌ریزی تحصیلی

  مدت زمان: 00:02:01

 • رادیو هم‌نیوش:

  پادکست آموزشی چگونه در خانه ماندن را دلپذیر تر کنیم

  مدت زمان پادکست: 00:09:41
  گوینده: کانون همیاران سلامت روان

  پادکست آموزشی اثرات سوء مصرف مار جوآنا

  مدت زمان پادکست: 00:06:52
  گوینده: دکتر ندا نظربلند

  پادکست آموزشی اثرات سوء مصرف ماری جوآنا

  مدت زمان پادکست: 00:06:57
  گوینده:دکتر ندا نظربلند

  پادکست آموزشی افزایش تاب آوری و ده گام اجرایی

  مدت زمان پادکست: 00:11:45
  گوینده: فاطمه دژکام

  پادکست آموزشی مزایا و معایب استرس

  مدت زمان پادکست: 00:09:10
  گوینده:کانون همیاران سلامت روان