• تصویری

   مباره با دخانیات

  مدت زمان کلیپ: 00:02:00

  ایران را پر از همدلی کنی

  مدت زمان کلیپ: 00:01:18

  با اضطراب ویروس کرونا چه کنیم
  مدت زمان کلیپ: 00:01:40


  برنامه ریزی تحصیلی

  مدت زمان کلیپ: 00:09:00

  کلیپ آموزشی ایدز

  مدت زمان کلیپ: 00:01:00

  کلیپ آموزشی پیشگیری از خودکشی

  مدت زمان کلیپ: 00:05:46


  کلیپ آموزشی پیشگیری از خودکشی

  مدت زمان کلیپ: 00:04:32

  کلیپ آموزشی تاب آوری

  مدت زمان کلیپ: 00:02:58

  کلیپ خدا قوت دانشجو

  مدت زمان کلیپ: 00:02:11


  کلیپ آموزشی برنامه ریزی تحصیلی

  مدت زمان کلیپ: 00:02:01

 • رادیو همنیوش

  پادکست آموزشی چگونه در خانه ماندن را دلپذیر تر کنیم

  مدت زمان پادکست: 00:09:41
  گوینده: کانون همیاران سلامت روان

  پادکست آموزشی اثرات سوء مصرف مار جوآنا

  مدت زمان پادکست: 00:06:52
  گوینده: دکتر ندا نظربلند

  پادکست آموزشی اثرات سوء مصرف ماری جوآنا

  مدت زمان پادکست: 00:06:57
  گوینده:دکتر ندا نظربلند

  پادکست آموزشی افزایش تاب آوری و ده گام اجرایی

  مدت زمان پادکست: 00:11:45
  گوینده: فاطمه دژکام

  پادکست آموزشی مزایا و معایب استرس

  مدت زمان پادکست: 00:09:10
  گوینده:کانون همیاران سلامت روان