محتوای آموزشی: بروشور و کتابچه

Responsive Image

محتوای آموزشی

اعتیاد و حمایت اجتماعی (به مناسبت 5 تیر، روز جهانی پیشگیری از مواد مخدر)

برو به .....
Responsive Image

بروشور آموزشی

اعتیاد و مهارت‌های زندگی

برو به ....
Responsive Image

بروشور آموزشی

قلیان

برو به ....
Responsive Image

بروشور آموزشی

ماری جوانا

برو به ....
Responsive Image

بروشور آموزشی

ریتالین

برو به ....
Responsive Image

بروشور آموزشی

ترامادول

برو به ....
Responsive Image

بروشور آموزشی

ماده مخدر lsd

برو به ....
Responsive Image

بروشور آموزشی

ماده مخدر دستمال

برو به ....
Responsive Image

کتابچه آموزشی

اعتیاد چیست؟

برو به ....
Responsive Image

کتابچه آموزشی

محافظت از جوانان در برابر صنایع دخانی

برو به ....
Responsive Image

محتوای آموزشی

اعتیاد و رفتار جرات‌مندانه

برو به ....
Responsive Image

محتوای آموزشی

تاثیر مواد مخدر بر مغز

برو به ....
Responsive Image

محتوای آموزشی

به مناسبت روز جهانی مبارزه با دخانیات

برو به ....