صفحه اصلی
گزارش برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی جهت دانشجویان تیم اجرایی طرح پیشگیری از افت تحصیلی (پات)
  • 1315 بازدید

گزارش برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی جهت دانشجویان تیم اجرایی طرح پیشگیری از افت تحصیلی (پات)

طرح پات با هدف پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی نیم‌سال دوم 1401-1400 در کلیه دانشگاه‌های کشور در حال برگزاری است. جلسه هماهنگی با تیم مدیریت و اجرای طرح پات، روز سه‌شنبه ساعت 10:30 صبح با حضور آقای دکتر طالعی روان‌شناس و مشاور تحصیلی مرکز مشاوره تشکیل شد. آقای دکتر طالعی در مورد مباحث مرتبط با طرح پیشگیری از افت تحصیلی از جمله تاکید بر کمک به دانشجویان مشروطی در رفع مشکلات و ارتقا تحصیلی ایشان، ارتباط موثر با دانشجویان، رازداری و امانت‌داری در مورد اطلاعات دریافتی از دانشجویان موضوعاتی را مطرح کردند. ایشان همچنین در مورد مراحل اجرایی طرح شامل شناسایی دانشجویان  هدف این طرح یعنی کسانی که مشروط شدند نیم‌سال قبل، بحث مداخله و پیگیری مطالبی را عنوان کردند. در پایان در ارتباط با مباحث ضروری در تکمیل فرم اولیه مصاحبه با دانشجویان مطالبی به تفصیل بیان شد.

افزودن نظرات