صفحه اصلی
"گزارش برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی جهت دانشجویان تیم اجرایی طرح پیشگیری از افت تحصیلی (پات)"
  • 323 بازدید

"گزارش برگزاری جلسه مشاوره تحصیلی جهت دانشجویان تیم اجرایی طرح پیشگیری از افت تحصیلی (پات)"

طرح پات با هدف پیگیری وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی نیمسال دوم 1401-1400 در کلیه دانشگاههای کشور در حال برگزاری است، جلسه هماهنگی با تیم مدیریت و اجرای طرح پات ، روز سه شنبه ساعت 10:30 صبح با حضور آقای دکتر طالعی روانشناس و مشاور تحصیلی مرکز مشاوره تشکیل شد. آقای دکتر طالعی در مورد مباحث مرتبط با طرح پیشگیری از افت تحصیلی از جمله تاکید بر کمک به دانشجویان مشروطی در رفع مشکلات و ارتقاء تحصیلی ایشان ، ارتباط موثر با دانشجویان ، رازداری و امانتداری در مورد اطلاعات دریافتی از دانشجویان موضوعاتی را مطرح کردند. ایشان همچنین در مورد مراحل اجرایی طرح شامل شناسایی دانشجویان  هدف این طرح یعنی مشروطین نیمسال قبل، بحث مداخله و پیگیری مطالبی را عنوان کردند.  در پایان در ارتباط با مباحث ضروری در تکمیل فرم اولیه مصاحبه با دانشجویان مطالبی به تفصیل بیان شد.

افزودن نظرات