کارگاه آموزشی نشانه های افسردگی را جدی بگیریم
  • 5184 بازدید
21 آذر

مركز مشاوره و آموزشهاي اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي کارگاه آموزشی آنلاین با عنوان "نشانه های افسردگی را جدی بگیریم" را  برگزار مي كند. این کارگاه ویژه دانشجویان و دانشگاهیان روز یکشنبه 21 آذز 1400 ساعت 10 الی 12 برگزار می شود.

افزودن نظرات