صفحه اصلی
« نقد و برسی ابعاد روانشناختی انمیشین لوکا »
  • 7420 بازدید

مر کز مشاوره و آموزش های اجتماعی با همکاری کانون همیاران سلامت روان برگزار می کند:
دور همی
« نقد انیمیشن لوکا » با رویکرد روانشناسی .
محل برگزاری :  دانشگاه شهید بهشتی، کافه بهشت
زمان برگزاری: چهار شنبه، 1400/11/13
لطفا جهت ثبت نام به آیدی تلگرام زیر پیام بدهید.

    F_dejkam @  :......... tel

افزودن نظرات