صفحه اصلی
« مدیریت اضطراب امتحان »
  • 7476 بازدید

اضطراب امتحان
 اضطراب به منزلۀ بخشی از زندگی هر انسان، در همۀ جوامع، به عنوان پاسخی مناسب و سازگار تلقی می شود. فقدان اضطراب یا اضطراب بیمارگونه ممکن است فرد را با مشکلات و خطرات زیادی مواجه سازد. به گونه ای که می توان گفت اگر اضطراب نبود همه ما پشت میزهایمان به خواب می رفتیم، یا فقدان اضطراب ممکن است ما را با مشکلات و خطرات قابل ملاحظه ای مواجه کند. اضطراب در حد متعادل و سازنده فرد را وادار می سازد که برای انجام امور خود، به موقع و مناسب تلاش کند و بدین ترتیب، زندگی خود را بادوام تر و بارورتر سازد. یکی از انواع اضطراب ها، اضطراب امتحان است که وقتی مقدار آن از حد مطلوب فراتر می رود به احتمال قوی یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان را تحت الشعاع قرار داده و باعث می شود تا بخش زیادی از منابع و استعدادهای بالقوه انسانی و اقتصادی جامعه تلف شود.


ابعاد اضطراب امتحان:


اضطراب امتحان را می توان در ابعاد شناختی، عاطفی و رفتاری بررسی کرد:
نگرانی مربوط به جنبه شناختی تجربه اضطراب است مانند انتظارات منفی از امتحان، افکار مربوط به احتمال شکست و پیامدهای ناشی از شکست در امتحان. بعد عاطفی از نشانه های بدنی، برانگیختگی فیزیولوژیکی، برانگیختگی هیجانی و تنش تشکیل شده است. بعد رفتاری در قالب دو نوع تظاهر رفتاری تحت عنوان مطالعه و کاستی های امتحان دادن و تعلل ورزی مشخص شده اند:
الف: مطالعه ناکارآمد و مهارت های امتحان دادن: دانشجویان مضطرب در امتحان، اغلب در دامنه گسترده ای از مهارت های آموزشی از جمله: استفاده از زمان کلاس، یادداشت برداری و سازماندهی نوشته های کلاسی، آماده سازی برای امتحان، تلفیق کردن مطالب اصلی و به حداکثر رساندن استفاده خود از زمان امتحان های عینی دچار ضعف هستند.
ب: تعلل، اجتناب و رفتارهای گریز: فرد مضطرب در امتحان اغلب گستره ای از رفتارهای اجتناب یا گریز را در مراحل مختلف فرآیند امتحان نشان می دهد. تعلل تحصیلی، نوع بارزی از رفتار اجتنابی است که دانشجویان مضطرب در امتحان را در مرحله مقدماتی مشخص می کند. این رفتارها شامل عادت به تاخیر انداختن و طفره رفتن از انجام تکالیف آموزشی می شود. گاهی اوقات هم یک دانشجوی مضطرب در امتحان قبل از آماده سازی برای مطالعه یک امتحان مهم تعلل می کند، با این که او به منظور مطالعه تلاش و برنامه ریزی می کند، اما باز هم مطالعه را به دلایل غیرمعقولی به تاخیر می اندازد. در نتیجه به جای آماده شدن یا مطالعه یک امتحان مهم قریب الوقوع، او مطالعه را تا شب امتحان به تاخیر می اندازد.


روش مدیریت اضطراب امتحان:


*واقع بینی نسبت به توانایی خود
سعی کنید انتظارات غیرمنطقی خود و دیگران از توانایی های تان موجب افزایش نگرانی شما نشود. از خود، انتظار صددرصد ایده ال نداشته باشید. همین انتظارات رویایی، شما را نگران می کند. طبیعت این اجازه را به شما نخواهد داد که همیشه اول باشید. همین انتظارات غیرمنطقی شما، عامل ایجاد اضطراب است.


 

افزودن نظرات