صفحه اصلی
« ماه نامه راه نو شماره بهمن 99 »
  • 11515 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی  منتشر کرد:
شماره بهمن ماه 99 ماهنامه راه نو
در این شماره می خوانیم:

آیین نامه آموزشــی دوره کارشناســی پیوســته دانشجویان ورودی سال 1397و بعد از آن 
1- 7 ترفند معجزه آسا  برای آمادگی در امتحانات 
2-خطاهای شناختی را مهار كنیم
3-تاثیرات منفی و مخرب استفاده از مخدرها  برای كاهش استرس امتحانات
4-گفت وگو با نگار سماک نژاد
 بانوی ورزشکار رشته  دوی فوق استقامت روزهایی كه می دوم، حالم خوش است

 

دانلود فایل
افزودن نظرات