صفحه اصلی
« ماه نامه راه نو شماره بهمن ماه »
  • 9980 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی  منتشر کرد:
شماره بهمن ماه ماهنامه راه نو
در این شماره می خوانیم

1-    در دانشگاه ها چه خبر است؟
2-    در تهران سوار بر ماشین زمان شویم
3-    تقویت حافظه با تغذیه مناسب
4-    مطالعه بدون فراموشی
5-    استاد و شاگردی معنا دار
6-    درامد دلاری به تفکیک رشته دانشگاهی

دانلود فایل
افزودن نظرات