صفحه اصلی
سلسله كارگاه های  آموزشي
  • 8675 بازدید

سلسله كارگاه های  آموزشي با سرکار خانم دکتر سمیه شاهمرادی روانشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران با حضور دانشجویان و دانشگاهیان گرامی برگزار گردید.

افزودن نظرات