صفحه اصلی
تشکیل جلسه کمیته مداخله در بحران
  • 33 بازدید

تشكيل جلسه كميته مداخله در بحران دانشگاه شهيد بهشتي، با توجه به ضرورت و اهمیت تصمیم گیری در خصوص پیشگیری و نحوه مداخله  در آسیب های اجتماعی و روانشناختی دانشجویان، جلسه این کمیته روز یکشنبه 13 شهریورماه سال جاری ج در سالن شهدای گمنام معاونت اجتماعی و فرهنگی دانشگاه با حضور اعضای کمیته تشکیل شد.

افزودن نظرات