صفحه اصلی
به مناسبت هفته مبارزه با مصرف مواد مخدر
  • 23847 بازدید

هفته مبارزه با مصرف مواد مخدر، مصادف با ٤ لغات ١٠ تير ماه🏢مركز مشاوره و آموزشهاى اجتماعى ارائه مي دهد👱‍♂️حضور كارشناس حوزه پيشگيري از مصرف مواد مخدر💉🚬🩻🫁🫀 در خوابگاه كوى برادران و مركز مشاوره و آموزشهاي اجتماعي 📅🕰

افزودن نظرات