صفحه اصلی
کارگاه آموزشی کنترل خشم و هیجانات منفی
  • 13347 بازدید

كارگاه كنترل (خشم و هيجانات منفي) با همكاري مركز مشاوره و معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه شهيد بهشتي با حضور دكتر سميه پوراحسان عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان و مشاركت تعدادي زيادي از دانشجويان و علاقه مندان در تاريخ ٢٧ مهرماه ١٤٠١  برگزار شد

افزودن نظرات