صفحه اصلی
کارگاه آموزشی آنلاین « پذیرش مسئولیت های دانشجویی و مدیریت زمان »
  • 8228 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی با هدف ارتقای مهارت ها و توانمند سازی دانشجویان گرامی در حوزه های روانشناختی و با عنایت به فرا رسیدن ایام امتحانات و نیاز دانشجویان به رعایت اصول مدیریت زمان دقیق ، آمادگی برای شرکت در امتحانات و کسب موفقیت در آن ها ، کارگاه آموزشی پذیرش مسئولیت های دانشجویی و مدیریت زمان را در روز یکشنبه 1400/10/12 ساعت 10 الی 12 برگزار می نماید ، دانشجویان گرامی در صورت تمایل می توانند از طریق لینک زیر در کارگاه شرکت کنند.

لینک وردو به کارگاه

افزودن نظرات