صفحه اصلی
طرح همراز
  • 156958 بازدید

جلسه سوم طرح همراز با موضوع پرسش و پاسخ در مورد مهارت های پیش از ازدواج ویژه دانشجویان پسر خوابگاهی با حضور جناب آقای دکتر ثمری صفا مشاور و مدرس دانشگاه به صورت حضوری برگزار گردید.

افزودن نظرات