صفحه اصلی
سلسله کارگا های آموزشی
  • 1808 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار میکند
اولین کارگاه از سلسله كارگاه های  آموزشي حضوری « مهارت های زندگی  » یک شنبه 20 آذر ماه ١٤٠١ ساعت  13 الی 15با حضور دانشجويان و دانشگاهيان گرامي،  برگزار گردید.
دانشگاه شهید بهشتی سالن جلسات خانه فرهنگ ( جنب مسجد دانشگاه )

افزودن نظرات