صفحه اصلی
ده گام برای شکوفایی توانمندی ها و بروز استعداد ها
  • 10234 بازدید

موفقیت به مثابه دستیابی و انجام یک هدف است. با گذر زمان انسان ها متوجه شدند که علاوه بر عوامل بیرونی مانند: دستیابی به کار مناسب یا تحصیل موفق و داشتن شرایط مالی مناسب و ... ارتقای توانمندی های روانشناختی و اجتماعی افرد نیز ( مانند: نظام باورها، توانایی حل مسئله، مدیریت احساسات، قدرت ریسک پذیری، متعهد و مسئولیت پذیر بودن و اعتماد به نفس، هم در حصول موفقیت نقش به سزایی دارد. به همین منظور مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی اقدام به تهیه کتابچه ده گام برای شکوفایی توانمندی ها و بروز استعداد ها نمود که در فایل پیوست می توانید مطالعه کنید.

دانلود فایل
افزودن نظرات