صفحه اصلی
« معرفی کتاب زندانیان باور »
  • 7574 بازدید

به نام خدا
 نام کتاب : زندانیان باور
نام نویسنده پاتریک فانینگ ، ماتیو مک‌کی
ترجمه: زهرا اندوز
نشر: ذهن آویز
خواننده این کتاب می تواند به منظورکشف، بررسی، آزمایش و تایید و یا اصلاح باورهای مرکزی خود از این کتاب استفاده کند. این کتاب به کمک توضیحات دقیق، مثال ها و تمرین های گام به گام هر آنچه را که خواننده کتاب بدان احتیاج دارد در اختیار او قرار می دهد. فصل های کتاب ترتیب منطقی خاصی دارند و هر فصل بر پایه فصل قبلی نوشته شده است. فصل اول بیان می کند که چطور باور های مرکزی پایه قانون هایی هستند که فرد طبق آنها رفتار می کند و چطور این قانون ها به گفتگو های درونی فرد رنگ می دهد و شکل دهنده طرز تلقی های فرد از خودش هست و چطور جهت گیری های تاییدی و عادت های ذهنی باعث تثبیت کل فرایند می شوند. 
فصل دوم دو روش برای تعیین باورهای مرکزی فرد ارائه می کند: پرسشنامه باورهای مرکزی و ثبت روزانه گفتگو های درونی فرد.
فصل سوم به فرد کمک می کند تا پیامدهای مثبت و منفی باورهای مرکزی خود را بشناسد. در فصل چهارم فرد باید یک باور را با پیامدهای منفی عمده آن انتخاب کند و با مرور منظم گذشته به دنبال شواهدی باشد که آن باور را حمایت یا رد کند. در فصل پنجم خواننده  کتاب راهنمایی می شود تا قوانینی را که از باورهای مرکزی خود مشتق شده کشف کند. قرار است یک کار مداوم و روش مند روی پایه های شخصیت فرد انجام گیرد، بنابر این با دقت باید پیش رفت. برای پیدا کردن جهت حرکت به سمت خود فرصت کافی باید داده شود و نتایج تمرین هایی را که فرد انجام می دهد خوب مد نظر قرارگیرد. در فصل ششم کتاب نشان داده می شود که چطور به صورت هدفمند برخی از قوانینی را که در زندگی محدویت ایجاد کرده است باید بررسی شود و زمانی که به فرد ثابت شد این قوانین بی اعتبار هستند باوری را که پایه و اساس این قانون است تغییر دهد.
فصل هفتم به خواننده کتاب می گوید چطور قوانین جدید را از باورهای تجدید نظر شده استخراج کند و چطور کم کم این قانون ها را در زمینه های بیشتر از زندگی به کار گیرد. فصل هشتم به منظور تجسم صحنه های مهم زندگی فرد در پرتو باورهای مرکزی تغییر یافته، دستور کارهایی دقیق به فرد ارائه می شود. در تصویرسازی ذهنی، فردکودک درون خود را آرامش می دهد و این فرصت را خواهد داشت که دوباره و به طور واقعی تاریخچه روان شناختی خود را بنویسد. خواندن صرف این کتاب به تنهایی برای تاثیر گذاشتن بر روی باورهای مرکزی کافی نیست. تنها با انجام تمرین های کتاب فرد می تواند به نتیجه برسد.
فرحناز جلویاری کارشناس مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی


 

افزودن نظرات