صفحه اصلی
« ماه نامه راه نو شماره آذر 99
  • 13550 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی  منتشر کرد:
شماره آذر ماه 99 ماهنامه راه نو
در این شماره می خوانیم:

همرا با مطالبی از دکتر ندا نظربلند و سمیه ملک شیخی درباره و راهکار هایی برای کنترل افسردگی در روز های پاییزی و زمستانی که بیشتر ارتباطات مجازی و آنلاین شده است
1 گفت گو با تقی پور ابراهیم، مشاور و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی:
واقعیت ها را بپذیریم و سبک زندگی مان را تغییر دهیم

2 بورس به زبان ساده
3 ریز و درشت آیین نامه های آموزشی 
4 استقبال از خرید آنلاین کتاب های آموزشی 

 

دانلود فایل
افزودن نظرات