صفحه اصلی
« ماه نامه راه نو شماره تیر 1400 »
  • 14435 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی  منتشر کرد:
شماره آذر ماه 99 ماهنامه راه نو
در این شماره می خوانیم:
 

 به امید هوای تازه تر


پرونده ای درباره بررسی چگونگی داشتن اوقات فراغتی مفید در تابستان
محسن دهقانی، عضو هیات علمی گروه روانشناسی بالینی دانشگاه شهیدبهشتی :
 1-انعطاف در سیستم آموزشی برای اوقات فراغت وجود ندارد
2-بایدها و نبایدهایی برای گذران اوقات فراغت
3- شتاب برای تجربه جدیدی به نام دنیای کار
4-ترم تابستانه را خنک بگذرانیم 
5-پله پله تا زیر سقف خوشبختی
6- دانشگاهی نامدار در شمال تهران

دانلود فایل
افزودن نظرات