صفحه اصلی
معرفی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید
  • 7336 بازدید

معرفی کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید:
آیا مداوم به سمت رابطه با افرادی کشیده می شوید که با شما سرد برخورد می کنند ؟ آیا احساس می کنید که نزدیک ترین افراد به شما ، به اندازه کافی به شما اهمیت نمی دهند یا درکتان نمی کنند ؟ آیا احساس می کنید که ذاتا فردی دچار کمبود هستید که هیچ کس نمی تواند شما را بپذیرد یا دوست داشته بدارد ؟آیا از آنجا که نیاز های دیگران بر نیاز های خود ترجیح می دهید ، هرگز به آنچه که می خواهید نمی رسید ؟ آیا هرگز نمی دانید که نیاز های شما حقیقتا چه هستند ؟ آیا احساس می کنید اتفاق های  بد کوچک ، ترسی سهمگین در شما به وجود می آورد ؟ فارغ از هر اندازه تحسین عمومی و تایید اجتماعی که از دیگران دریافت می کنید ، آیا همچنان احساس نا رضایتی ، ناکامی و حق نشناسی می کنید ؟
کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید به قلم جفری .ای.یانگ و جانت ای . کلوسکو از احساسات ذکر شده به عنوان تله یاد می کند . در کتاب زندگی خود را دوباره بیافرینید با 11 تله رایج در زندگی آشنا می شویم که ریشه بسیاری از مشکلات عاطغی و کاری ما هستند.
این تله ها عبارتند از :
1. تله تسلیم  و فرار
2. تله رها شدگی
3. تله طرد اجتماعی
4. تله آسیب پذیری
5 . تله وابستگی        
6 . تله محرومیت هیجانی
7. تله نقص و شرم
8 . تله شکست
9. تله اطاعت
10. تله استحقاق
11. تله معیار های سخت گرانه
تله زندگی« الگویی است که از کودکی آغاز و تاثیرات آن در تمام طول زندگی منعکس می شود ». الگو ها از خانواده به عنوان اولین نهاد آغاز گر شکل دهی شخصیت کودک آغاز می شوند . بعد از آن تمام آسیب هایی که هر کس در کودکی خود می بیند جزئی از شخصیت او می شود .  این تله های زندگی هستند که مشخص می کنند چطور فکر کنیم ، احساس کنیم ، عمل کنیم و احساسمان را منتقل کنیم . آن ها  باعث بروز احساساتی مثل خشم ، ناراحتی و اضطراب می شوند و به همین دلیل است که بعضی افراد در موقعیتی که انگار همه چیز دارند باز هم لذت زندگی را نمی چشند و نسبت به موفقیت هایی که کسب کرده اند باوری ندارند.
در این کتاب یاد می گیریم که چگونه می شود تله های زندگی را شناسایی و با آنها مقابله کنیم.

                                یادداشت: زهرا جانقربانیان 
 

افزودن نظرات