صفحه اصلی
سلسله کارگاه های آموزشی
  • 14813 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار میکند
سومین کارگاه از سلسله كارگاه های  آموزشي حضوری « مهارت های زندگی  » شنبه 10 دی ماه 1401 ساعت 13 الی 15  با حضور دانشجويان و دانشگاهيان  گرامي برگزار شد 
دانشگاه شهید بهشتی سالن جلسات خانه فرهنگ ( جنب مسجد دانشگاه )

افزودن نظرات