صفحه اصلی
تشکیل جلسه کمیته مداخله در بحران
  • 21751 بازدید

 با توجه به ضرورت و اهمیت تصمیم گیری در خصوص پیشگیری و نحوه مداخله  در آسیب های اجتماعی و روانشناختی دانشجویان، جلسه این کمیته روز یکشنبه 13 شهریور ماه سال جاری  در سالن شهدای گمنام معاونت  فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با حضور اعضای کمیته تشکیل شد.

افزودن نظرات