صفحه اصلی
« کارگاه آموزشی ارتباط موثر با دانشجویان »
  • 14222 بازدید

📻🎙️مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار می کند  🌹🌹کارگاه آموزشی آنلاین : ارتباط موثر با دانشجویان 🍀🪴مدرس : دکتر حسین پور شهریار 🎄 روانشناس  ⏰⏰ زمان: 28 فروردین ماه و 4 اردیبهشت ماه سال جاری 🌹همکاران محترم می توانند از طریق لینک زیر در کارگاه شركت كنند.

https://www.sbu.ac.ir/web/webinar

افزودن نظرات