صفحه اصلی
« معرفی کتاب مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کیفیت زندگی »
  • 9377 بازدید

کتاب مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کیفیت زندگی

"مسئولیت اجتماعی دانشگاه و کیفیت زندگی" تالیف دنیل تی ال شک و ترجمه مجید رمضانی مهریان که موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ، ناشر آن می باشد ،کتابی است که با هدف ترویج مسئولیت اجتماعی دانشگاه‌ در مقیاس جهانی تدوین شده است. این کتاب علاوه بر بررسی ماهیت و مفاهیم پیرامون مسئولیت اجتماعی دانشگاه، به تحلیل تجارب دوازده دانشگاه از کشورهای مختلف در این زمینه می‌پردازد. بررسی تجارب دانشگاه‌ها نشان می‌دهد که بسته به زمینه‌ها و نیازهای محلی، مسئولیت اجتماعی دانشگاه می‌تواند در ابعاد گوناگون (مسئولیت مدنی، اخلاقی، اقتصادی یا جهانی)، سطوح مختلف (محلی، ملی، منطقه‌ای یا بین المللی) و قالب‌های متفاوت (مشارکت، سرمایه‌گذاری یا پروژه مشترک) بروز و ظهور یابد .مطالب کتاب با تأکید و تمرکزی که بر گسترش دسترسی به آموزش و استفاده از دانش در حل مسائل اجتماعی و محیط‌زیستی به عنوان روش‌های مطلوب ایفای مسئولیت اجتماعی دانشگاه و بهبود کیفیت زندگی در سطح جامعه دارد، الهام بخش مدیران، پژوهشگران و آموزگارانی است که مایلند نیازهای اجتماعی را پایه و اساس مأموریت اصلی خود قرار دهند و کیفیت زندگی را در جوامع مختلف در سراسر جهان بهبود بخشند.
مریم حکمت پور- کارشناس مسئول مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی

 

افزودن نظرات