صفحه اصلی
« معرفی کتاب ارتباط مجدد با اصل خویش »
  • 13504 بازدید

کتاب ارتباط مجدد با اصل خویش (راهنمای عملی برای شاد زیستن و احساس خوب داشتن )
نویسنده: کریستین نیب 
ترجمه: احمد ولیخانی
انتشارات: ارجمند 

بسیاری از مردم زندگی ناخوشایندی را می گذرانند و آروزهایشان را تحقق نیافته می بینند. آنها با اضطراب ، افسردگی ، استرس ، درد جسمی ، انرژی کم ، بی حوصلگی ، نگرانی بی پایان ، عدم اشتیاق و مشکلات مربوط به روابط روبرو هستند. تمامی انسانها بدون شك در زندگی خود دردهای بزرگ و کوچکی را تجربه کرده اند. دردهایی از جنس بی پولی، ورشکستگی، شرایط و وضعیت دشوار و بد در زندگی، حقوق ناکافی، بیکاری، ناکامی در عشق،  قضاوت بیرحمانه، ناامیدی از پدر و مادر، دوست، آشنا و جامعه. تجربه درد، نقطه اشتراک تمامی انسانها در زندگی است اما نه درد برابر و یکسان. شاید به همین دلیل است که کمتر همدیگر را میفهمیم و درک می کنیم. درد دیگری را به تمسخر می گیریم و درد خود را مقدس می پنداریم. این در حالی است که روانشناسی وجودنگر اثبات کرده است که از دست دادن مقداری پول همان قدر برای فرد می تواند طاقت فرسا و غیرقابل تحمل شود که از دست دادن یک فرد عزیز. تجربه درد در زندگی اجتناب ناپذیر است. امّا رنج ناشی از آن در دستان ماست. با وجود این، متاسفانه انسان، امروزه به توانایی بی بدیلی در تبدیل این دردها به رنج های خود دست یافته است. گویی درد معنای خود را از دست داده و رنج و آزار دادن خود، معنای مقدسی یافته است. انسان این عصر با سرعتی باور نکردنی به وسیله پیشبرد علوم و پیشرفت های تکنولوژی در صدد راحتی، آسایش و رفاه خود برآمده است.
کتاب پیوند دوباره با جوهره ی خویشتن ابزارها و تکنیک های عملی به شما ارائه می دهد تا بتوانید مکانیسم اضطراب را که باعث علائم و مشکلات شما می شود درک کنید. اینکه مغز شما چگونه کار می کند و چگونه به طور خودکار در هر لحظه بر شما تأثیر می گذارد به روشنی توضیح داده شده است. در این کتاب نحوه ی کار ذهن ناخودآگاه و تأثیرگذاری آن بر احساسات ، افکار ، حالات عاطفی ، عادت ها و تصمیم گیری ها را به خوبی درک می کنید. این کتاب به مخاطب یاد می دهد که مغز چگونه کار می کند تا فرد بتواند بر اضطراب و افسردگی غلبه کند و با اعتماد به نفس و پر انرژی زندگی کند.آنچه در این کتاب به ترتیب در فصول مختلف آمده است، به شرح ذیل است. در فصل اول کتاب، مشکل اصلی و زیربنایی افراد که از آن رنج می برند، تشریح شده است. در فصل دوم، نظریه مغز سه گانه و کارکرد آن به طور کامل توضیح داده شده است. در فصل سوم به این نکته اشاره شده است که هسته اصلی عملکرد انسان تلاش برای دلبستگی و در نهایت عشق است. در فصل چهارم ، مثلث تعارض و مثلث شخص و کاربرد عملی آنها تشریح شده است. همچنین نکاتی درباره ی اشتتباه گرفتن ماشه چکان با احساس، اضطراب با احساس، احساس با مکانیزم های دفاعی، اضطراب با مکانیزم های دفاعی مورد بررسی قرار گرفته اند. در فصل پنجم، احساسات به عنوان موتور سیستم درون روانی ما به طور کامل تشریح شده اند و به سه مولف احساس یعنی شناختی، فیزیولوژیکی و تکانه احساس پرداخته شده است. همچنین به پنج احساس اصلی (خشم، شادی، غم، گناه، و عشق) پرداخته شده است. در فصل ششم، تعریف اضطراب ارائه شده و به تفاوت بین اضطراب و نشانه های مرضی اشاره شده است. در فصل هفتم، مشاهده بدن به عنوان تکنیك اصلی در نظم دهی اضطراب تشریح شده است. در فصل هشتم، به ماهیت مکانیزم های دفاعی پرداخته شده است. در فصل نهم، جریان هشیاری به طور کامل تشریح شده و هسته اصلی ایگو نحوه پرداختن به ایگو مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دهم با اصطلاح هشیاری آشنا می شوید. نقش هوشیاری، سطوح  هشیاری و مزایای سطوح مختلف هشیاری توضیح داده شده اند. در فصل یازدهم به شناسایی و آگاهی از دفاع ها، بررسی پیامد دفاع ها و نحوه قیام علیه آنها پرداخته شده است. در فصول دوازدهم و سیزدهم به ترتیب تکنیک رها کردن و تمرین GSU به منظور بدست آوردن توانایی تجربه احساسات به طور کامل تشریح شده است. در فصل چهاردهم نحوه فاصله گرفتن از محتوا به سمت بافت ارائه شده است. در فصل پانزدهم به دلایل مقاوم بودن افراد در برابر واقعیت، رنج، تغییر و عشق پرداخته شده است. در فصل شانزدهم، به نگرش های ذهن والاتر، اصول معنوی و کار معنوی عملی پرداخته شده است. در فصل آخر یا هفدهم دو تصمیم حیاتی در تغییر شخصی نتیجه بخش اشاره شده است. 
کریستین نیب، با ترکیب علوم اعصاب ، تکنیک های روان درمانی و تحقیقات هوشیاری ، توضیح می دهد که چگونه مغز ما به طور خودکار احساسات ما را با اضطراب سرکوب می کند و چرا این مکانیسم اضطراب دلیل اصلی علائم روانشناختی است. تأثیر گسترده ی این مکانیسم احساس اضطراب خودکار در خوشبختی و رفاه ما و اینکه چگونه می توانید برای بهبود علائم خود و بازیابی اعتماد به نفس خود بر این مکانیسم غلبه کنی در این کتاب به خوبی توضیح داده شده است. با استفاده از درک آسان مفاهیم ، مثال ها ، ابزارها و تکنیک ها قادر خواهید بود تا در نهایت نحوه ی کار مغز و چگونگی ایجاد اضطراب و استرس را بفهمید و اینکه برای غلبه بر آن می توانید چه کار کنید و مطابق با پتانسیل خود زندگی کنید 

 

افزودن نظرات