صفحه اصلی
« ماه نامه راه نو شماره خرداد 1400 »
  • 13776 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی  منتشر کرد:
شماره آذر ماه 99 ماهنامه راه نو
در این شماره می خوانیم:

1-انگیزه هایت را بالا ببر
2-مبارزه با عوامل موثر بر کاهش انگیزه
3-افزایش انگیزه درونی با 5 نکته باریک تر از مو
4-آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته دانشجویان ورودی سال 1397 و بعد از آن
موج فرهنگ در دو سوی دیوار دانشگاه
5-گفت وگو  با لیلا نصراللهی، دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه درباره نقش شبکه های مجازی بر هویت فرهنگی دانشجویان

 

دانلود فایل
افزودن نظرات