صفحه اصلی
« كارگاه آموزشي انلاين ارتباط موثر با دانشجويان »
  • 15608 بازدید

🏢مركز مشاوره و آموزشهاي اجتماعي برگزار مي كند👩‍💻👨‍💻كارگاه آموزشي انلاين ارتباط موثر با دانشجويان🧑‍🏫مدرس: دكتر پورشهريار ( روانشناس و عضو هيات علمي دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي)هم اكنون در حال برگزاريست. همكاران مي توانند از طريق لينك موجود در پوستر در كارگاه مذكور شركت نمايند.

افزودن نظرات