اهداف مرکز

  • 1- ارتقا سطح دانش و بینش روان‌شناختی دانشجویان در زمینه مسائل و مشکلات و نیازهای آنان

  • 2- کاهش مشکلات روان‌شناختی دانشجویان و کمک به سازگاری بهتر از طریق ارائه کمک‌های روان‌شناختی در جهت حل مشکلات رفتاری، عاطفی، شناختی، تحصیلی، خانوادگی و غیره

  • 3- راهنمایی دانشجویان جهت شناخت صحیح توانایی‌ها و مشکلات خود

  • 4- راهنمایی دانشجویان در جهت تصمیم‌گیری آگاهانه، عاقلانه و حسن انتخاب

  • 5- پیشگیری از بروز و شیوع اختلالات روان‌شناختی، مسائل و مشکلات عاطفی، رفتاری از طریق برگزاری کارگاه‌های آموزشی‌، برگزاری جلسات سخنرانی‌، جلسات پرسش و پاسخ‌، همایش‌ها‌، توزیع بروشور، نشریه، کتاب و غیره برای دانشجویان، کارکنان و اعضای هیات‌علمی به منظور افزایش و بهبود آگاهی‌ها و مهارت‌ها با هدف توانمندسازی روانی، اجتماعی و تحصیلی

  • 6- شناسایی و مداخله در بحران به منظور توسعه بهداشت روان در بین دانشجویان و ارائه خدمات روان‌پزشکی

  • 7- کمک به رشد شخصیتی‌، روانی و اجتماعی دانشجویان و یاری آن‌ها جهت کسب قدرت تصمیم‌گیری و افزایش سطح سازش با محیط

  • 8- ارتباط با والدین دانشجویان با هدف جلب مشارکت خانواده‌ها در جهت پیشگیری از مشکلات دوران دانشجویی