صفحه اصلی
سلسله کارگاه های آموزشی
  • 18031 بازدید

مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی برگزار میکند
چهارمین کارگاه از سلسله كارگاه های  آموزشي حضوری « مهارت های زندگی  » دوشنبه 10 بهمن ماه 1401 ساعت 13 الی 15  برگزار می شودعلاقمندان میتوانند جهت شرکت در کارگاه به آدرس زیر مراجعه نمایند. 
دانشگاه شهید بهشتی سالن جلسات خانه فرهنگ ( جنب مسجد دانشگاه )

افزودن نظرات